Mikro FUE Transplantacija Kose

Najbolje rešenje za gubitak kose

FUE - Follicular Unit Extraction (Ekstrakcija Folikularne Jedinice)

Ovo je operacija u kojoj su folikuli izvađeni sa stražnje strane vrata i sa bočne strane (iznad ušiju) u obliku folikularnih jedinica (graft-transplantat) bez sečenja pomoću mikro motora opremljeni specijalnim vrhovima udaraca od 0,6-0.1 mm.

Pročitaj više

DHI- Direct Hair Implantation (Direktna implantacija kose)

DHI metoda je najnovija metoda za translantaciju kose. Vađenje transplantata je isto kao i kod FLU metode. Kod FLU metode se koristi mikro motor, ali proces stavjanje je drugačiji. Lekari
koriste IMPLANTER (Choi) tzv. olovku u procesu implantacije. Ovo je Choi tehnika, Iz tog razloga se ova metoda ponekad i naziva “Choi metoda”.

Pročitaj više

FUT-Follicular Unit Transplantation (tkz. Strip Tehnika)

Ovom metodom uz pomoć skalpela se iseca strip sa potiljka glave(u obliku trake) dužine 20-25 cm i širine 2-3 cm, iz koga se isecaju mikro i mini graftovi za transplantaciju.

Nakon isecanja stripa, koža se ušiva po slojevima deo po deo kako bi ožiljak bio što manje vidljiv. A nakon dve sedmice se vade konci.

Pročitaj više

Gubitak kose

Gubitak kose je postalo pitanje koje se osporava i za koje se aktivno traži rešenje.
Problem gubitka kose negativno utiče na pojedince, isto tako stiču osećaj da su izgubili šarm, privlačnost i prerano starenje. Kao važan psihološki problem, može da ošteti nečije samopouzdanje.

Kod Žena Kod Muškaraca
Rezultati Transplantacije Kose sa Mikro FUE Tehnikom


FUE tehnika transplantacije kose se pokazala kao najefikasnija metoda u transplantaciji kose. Takođe ima veliki učinak zadovoljstva među pacijentima.